کارت ویزیت چند منظوره با طراحی گلد و ویژه 3565.1424