پروژه افترافکت تبلیغ انیمیشنی روی تقویم با کاراکتر سه شاخک 3565.1357