سبد خرید

تخفیفات اتوماتیک به ازای تعداد محصولات سبد خرید | ۳۰/۰۰۰ تومان خرید کنید = ۷/۰۰۰ تومان تخفیف بگیرید

حداقل تعداد سبد خرید حداقل هزینه سبد تخفیف اتومات
۲ محصول ۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰ تومان
۳ محصول ۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۰۰ تومان
۴ محصول ۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰ تومان
۶ محصول ۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰ تومان

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

توسط
تومان