12

 

کلیه موزیک و افکت های صوتی موجود در این صفحه به صورت (پیش نمایش) میباشد . برای دانلود فایل اصلی باید (اشتراک دانلود) تهیه کنید

21 1 - 12

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

داتایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]

 

افکت صوتی: جمعیت بزرگ و صدای کلاغ ها

تایم موزیک: 5 ثانیه     بیت ریت: 320 kbps     سمپل ریت: 16-Bit Stereo, 44.1 kHz     لوپ: ندارد     تعداد موزیک: 5 فایل      فرمت: Wav

[is_paid]دانلود فایل صوتی[/is_paid]
0/5 (0 نظر)
توسط
تومان